13 Mart 2014 Perşembe

  • Hekimlerden İyi Hekimlik Bildirgesi
    Sağlık emekçileri arka arkaya yapılan torba yasalarla hasta haklarının ve hekimlik değerlerinin erozyana uğratıldığını; bu şartlar altında "iyi hekimlik yapmamız mümkün ......